PNF

Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe).

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, którą chory utracił.

Podczas terapii pracujemy nad siła mięśni, zakres ruchu i poprawą sprawności pacjenta. Istotą metody PNF jest maksymalne pobudzenie receptorów znajdujących się w ciele oraz różnych sfer kory mózgowej, w celu ułatwienia (torowania) ruchu w obszarze uszkodzonym. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego, czyli przywrócić przewodnictwo nerwowe w uszkodzonym obszarze. Terapia metodą PNF postrzega pacjenta całościowo.

Jest to metoda bezbolesna i bardzo skuteczna.