Kinezyterapia

Kinezyterapia to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu zależnie od stanu pacjenta. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji jest zarówno stosowana jako forma profilaktyki jaki i terapii.